ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ – 18 Ιουνίου 2023

   

Ομιλητής: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΤΙΝΙΔΗΣ
Μέλος του Δ.Σ. της ΕΕΟΙ Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής και National Vice President για την Ελλάδα στην Παγκόσμια Εταιρεία Ομοιοπαθητικής (LIGA).

– COMPARATIVE MATERIA MEDICA III
– A SOJOURN TO INDIA
– LIFE SCENARIOS OF REMEDIES OF OUR MATERIA MEDICA

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 Ιουνίου 2023
10:00 – 15:30

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΖΟΟΜ: https://us02web.zoom.us/j/7597275745?pwd=Sk4wVytiZ29DNWRJZmFhZ0F4elhHUT09
ΕΓΓΡΑΦΕΣ: 6948 043870

Τσιτινίδης Αφίσα σεμιναριου 18.6.23