ΑΙΚ – Κ.Τσιτινίδης – “Ιατρική βασισμένες σε αποδείξεις και ψυχική υγεία”

   

Ο ιατρός Κων/νος Τσιτινίδης, πρόεδρος της ΕΕΟΙ, παρουσιάζει το θέμα “Ιατρική βασισμένες σε αποδείξεις και ψυχική υγεία”. Στο πρώτο μέρος γίνονται αναφορές στην συστημική επιστήμη, ενώ στο δεύτερο στα ψυχιατρικά φάρμακα και στην ομοιοπαθητική ιατρική.

ΑΙΚ – Κ.Τσιτινίδης – Χαιρετισμός εκ μέρους της Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής

   

ΑΙΚ – Κ.Τσιτινίδης – Χαιρετισμός εκ μέρους της Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής – Η Ανεξάρτητη Ιατρική Κίνηση είναι η συνδικαλιστική ιατρική παράταξη που δε χειραγωγείται από κόμματα, περιλαμβάνει από πλαστικούς χειρουργούς μέχρι εναλλακτικούς και από στρατιωτικούς μέχρι ανέργους, ειδικευόμενους ή υποαπασχολούμενους γιατρούς και εφαρμόζει την εκ περιτροπής εκπροσώπηση της στο Δ.Σ, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ώστε να ακούγονται περισσότερες θέσεις από όλους τους ιατρικούς χώρους.