ΑΙΚ – Κ.Τσιτινίδης – “Ιατρική βασισμένες σε αποδείξεις και ψυχική υγεία”

   

ΑΙΚ – Κ.Τσιτινίδης – Ιατρική βασισμένες σε αποδείξεις και ψυχική υγεία” από Ε.Ε.Ο.Ι. – www.homeopathy.gr στο Vimeo.

Ο ιατρός Κων/νος Τσιτινίδης, πρόεδρος της ΕΕΟΙ, παρουσιάζει το θέμα “Ιατρική βασισμένες σε αποδείξεις και ψυχική υγεία”. Στο πρώτο μέρος γίνονται αναφορές στην συστημική επιστήμη, ενώ στο δεύτερο στα ψυχιατρικά φάρμακα και στην ομοιοπαθητική ιατρική.